Планове

Етажни разпределения

Комплексът се състои от 94 апартамента, разпределени в 6 вили


Разпределениe ЕТАЖ 1

Прайс-лист 1 етаж
Група Секция Етаж Обект Обща площ, m2 Цена, € Статус
Atina A 1 Апартамент 1 67.98 Продаден
Atina A 1 Апартамент 2 84.77 Продаден
Atina B 1 Апартамент 1 66.32 Продаден
Atina B 1 Апартамент 2 88.31 Продаден
Atina C 1 Апартамент 1 68.13 Продаден
Atina C 1 Апартамент 2 86.49 Продаден
Atina D 1 Апартамент 1 68.24 Продаден
Atina D 1 Апартамент 2 88.15 Продаден

Разпределениe ЕТАЖ 2

Прайс-лист 2 етаж
Група Секция Етаж Обект Обща площ, m2 Цена, € Статус
Atina A 2 Апартамент 3 70.30 Продаден
Atina A 2 Апартамент 4 87.17 Продаден
Atina B 2 Апартамент 3 68.65 Продаден
Atina B 2 Апартамент 4 83.57 Продаден
Atina C 2 Апартамент 3 70.46 Продаден
Atina C 2 Апартамент 4 81.76 Продаден
Atina D 2 Апартамент 3 Продаден
Atina D 2 Апартамент 3 70.45 Продаден
Atina D 2 Апартамент 4 83.42 Продаден

Разпределениe ЕТАЖ 3

Прайс-лист 3 етаж
Група Секция Етаж Обект Обща площ, m2 Цена, € Статус
Atina A 3 Апартамент 5 70.30 Продаден
Atina A 3 Апартамент 6 87.17 Продаден
Atina B 3 Апартамент 5 68.65 Продаден
Atina B 3 Апартамент 6 83.57 Продаден
Atina C 3 Апартамент 5 70.46 Продаден
Atina C 3 Апартамент 6 81.76 Продаден
Atina D 3 Апартамент 5 70.45
Atina D 3 Апартамент 6 83.42 Продаден

Разпределениe ЕТАЖ 4

Прайс-лист 4 етаж
Група Секция Етаж Обект Обща площ, m2 Цена, € Статус
Atina A 4 Студио 7 46.11 Продаден
Atina A 4 Студио 8 40.51 Продаден
Atina B 4 Студио 7 46.22 Продаден
Atina B 4 Студио 8 40.60 Продаден
Atina C 4 Студио 7 46.11 Продаден
Atina C 4 Студио 8 40.51 Продаден
Atina D 4 Студио 7 48.64 Продаден
Atina D 4 Студио 8 40.52 Продаден